Overzicht afdelingen

Afdelingen worden gebruikt om uw voertuigen,bedrijfsmiddelen en bestuurders te helpen organiseren. Ze helpen u informatie in lijsten, rapporten en op de kaart te sorteren. We raden u aan om gebruik te maken van afdelingen.

 • Open het menu ‘Afdelingen’: https://abax.cloud/central/departments/ of zoek het op in ‘Beheerder > Afdelingen’.
 • Op de lijst staan alle huidige afdelingen en hun gegevens.
 • Klik op ‘+ Afdeling aanmaken’ om een nieuwe afdeling aan te maken.
 • Vul een 'Afdelingsnaam' in voor de afdeling en eventuele verdere informatie.
 • Als u klaar bent, klikt u op de knop 'Afdeling aanmaken'. Als u een fout maakt, klikt u op de knop 'Annuleren'.
   
 • Zodra een afdeling is aangemaakt, kunt u deze toevoegen aan een bestuurder, voertuig ofbedrijfsmiddel.
 • Filteren op afdeling is dan beschikbaar in uw bestuurderslijst, voertuiglijst, rapporten en kaart
   
Departments on vehicle list