Gegevens bestuurders toevoegen of bewerken (tabbladGegevens)

  • Open het menu 'Bestuurders': https://abax.cloud/central/drivers/ of zoek het op via 'Beheerder > Bestuurders'.

  • De lijst toont u een overzicht van alle bestuurders op uw account.

  • U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen te klikken of op het tandwieltje in de rechterbovenhoek klikken om de kolommen en hun volgorde te wijzigen.

     

  • Om een nieuwe bestuurder toe te voegen, klikt u op de knop '+ nieuwe bestuurder' en volgt u de wizard om een nieuwe bestuurder toe te voegen.

  • Om een bestaande bestuurder te bewerken, klikt u op zijn rij in de tabel.

  • Voeg zoveel mogelijk gegevens toe of bewerk ze, niet alleen op het tabblad 'Gegevens', maar op alle tabbladen. Hoe meer informatie u toevoegt, hoe meer u het systeem voor u kan laten werken.

  • U kunt de informatie die u aan dit menu toevoegt op elk gewenst moment bewerken.