Knowledge base > Installation guides > ABAX6S

ABAX6S - Kjøretøy

INDEX


Installasjonsguide

ABAX Kjørebok

ABAX Triplog-enheten er laget for å kunne installeres på 10 minutter som en enkel to-ledningsinstallasjon. Standardenheten består av en antenne inni den kompakte svarte enheten, en rød positiv og en svart negativ kontakt og 1,5 meter kabel. Det er også en valgfri, tredje gul ledning som kan brukes til andre digitale innganger.

Enheten krever strøm fra en 12 V eller 24 V strømkilde, som for eksempel kjøretøyets batteri eller startkabelfeste. Tilkobling til en strømkilde som ikke er permanent, kan påvirke enhetens ytelse. Hvis en permanent strømkilde ikke er tilgjengelig, som for eksempel på noen elektriske motorsykler, bør strømmen tas fra en kilde som er permanent så lenge kjøretøyet er i bruk.

ABAX6S tekniske spesifikasjoner:

 • Mål: 32 x 66 x 19 mm
 • Vekt: 97 g
 • Vanntett: IP69K
 • Temperaturbestandig: (-20 °C til +60 °C)
 • Sensorer: Selvdiagnostikk, akselerometer og batteritest
 • GPS- og GSM-posisjonering
 • Livstidsgaranti
 • Enkel installasjon

GPS- og GSM-signalstyrke

GPS- og GSM-signaler blir svekket av metall. Derfor bør enheten ikke installeres slik at kjøretøyets karosseri kan forstyrre signalstyrken.

For å fungere optimalt krever enheten kontinuerlig fri sikt til GPS-satellitter. Enheten vil fungere effektivt når den skjules under materialer som ikke er av metall, slik som plast eller glass, men man må sørge for at metalliske overflater ikke dekker enheten eller påvirker signalstyrken.

I omtrent 95 % av alle henvendelser til kundesenteret som gjelder dårlig signal, er årsaken en installasjon der metall forstyrrer signalene.

Petter Skaug – Customer Service Director

Montering på frontrute

 • Rengjør området med våtservietten som følger med, og bruk et papirhåndkle til å tørke av.  En våt frontrute vil ødelegge teipen.
 • Før montering må du kontrollere at enheten ikke vil påvirke vindusviskerne.
 • Før kabelen under kjøretøyets panser slik at den ikke blir klemt. Koble den røde ledningen til kjøretøyets positive batteriterminal. Koble den svarte ledningen til kjøretøyets negative batteriterminal. Sikringen er plassert på den røde (positive) ledningen. Erstatt aldri sikringen med andre verdier enn det som er angitt på etiketten.
 • Hvis enheten mottar strøm, blinker LED-lampen hurtig rødt ved oppstart. Deretter blinker den 2x rødt, 2x grønt og 1x blått. Oppstarten er ferdig når lampen slutter å blinke.
 • Noter deg kjøretøyets registreringsnummer, kjørelengde og navn på hovedsjåfør. Gi disse detaljene til din leder sammen med serie nummeret du finner på esken

Skjult ekstern installasjon

Av praktiske, estetiske eller sikkerhetsmessige årsaker foretrekker noen kunder en skjult installasjon.

Dette er mulig, men unngå å montere enheten under metall, da det kan påvirke signalstyrken til GPS-en. Vanligvis er den beste plasseringen under skyttelpanelet av plast.

 • Finn et egnet monteringssted.
 • Rengjør området med våtservietten som følger med og bruk et papirhåndkle til å tørke av. En våt frontrute vil ødelegge teipen.
 • Før inn kabelen og sørg for at den ikke blir klemt. Koble den røde ledningen til kjøretøyets positive batteriterminal. Koble den svarte ledningen til kjøretøyets negative batteriterminal. Sikringen er plassert på den røde (positive) ledningen. Erstatt aldri sikringen med andre verdier enn det som er angitt på etiketten.
 • Hvis enheten mottar strøm, blinker LED-lampen en stund. Når oppstarten er fullført, slutter LED-lampen å blinke.
 • Noter deg kjøretøyets registreringsnummer, kjørelengde og navn på hovedsjåfør. Gi disse detaljene til din leder sammen med serienummeret du finner på esken.

Skjult installasjon inni bilen (batteri i styrehuset)

Når bilens batteri ikke er plassert under panseret, er det mulig å skjule enheten inne i kjøretøyet.  Husk at enheten ikke skal monteres under metall, da det kan påvirke signalstyrken til GPS-en. En god plassering er f.eks. på dashbordet, inni A-stolpen eller inni dashbordet (plassert så høyt oppe som mulig for å oppnå best mulig signal).

 • Finn et egnet monteringssted.
 • Rengjør området med våtservietten som følger med og bruk et papirhåndkle til å tørke av.  En våt frontrute vil ødelegge teipen.
 • Før inn kabelen og sørg for at den ikke blir klemt. Koble den røde ledningen til kjøretøyets positive batteriterminal. Koble den svarte ledningen til kjøretøyets negative batteriterminal. Sikringen er plassert på den røde (positive) ledningen. Erstatt aldri sikringen med andre verdier enn det som er angitt på etiketten.
 • Hvis enheten mottar strøm, blinker LED-lampen en stund. Når oppstarten er fullført, vil LED-lampen ha en lavere blinke-frekvens.
 • Noter deg kjøretøyets registreringsnummer, kjørelengde og navn på hovedsjåfør. Gi disse detaljene til din leder sammen med serie nummeret du finner på esken.

Utilgjengelig batteri

Dersom bilbatteriet er utilgjengelig, kan startkabelpunkter eller sikringsbokser under panseret brukes til å strømforsyne enheten Dette vil kreve at enheten jordes et sted på kjøretøyet, for eksempel et jordingspunkt eller en chassisbolt.


Hvordan installere ABAX6S i elektriske biler


Hvordan resette ABAX6S-enheten

For å resette ABAX6S-enheten kan du bruke magnetpinnen som er festet til ledningen. Du kan også bruke en annen magnet. Hold magneten på toppen av enheten i ca. 3 sekunder. Vent til det lyser rødt to ganger, og enheten vil skru seg på igjen av seg selv med en gang. Da vil enheten lyse grønt for GPS, blått for Bluetooth og rødt for GSM. Se video under for fremgangsmåte.


Last ned installasjonsveiledningen som PDF

TL - Advanced Installation v1.3


Installasjon i ulike biltyper

Det er kundens ansvar å sørge for at enheten er riktig montert. ABAX dekker ikke kostnadene for å bytte en enhet som er defekt på grunn av feil installasjon. Hvis du ikke monterer enheten i henhold til våre retningslinjer, kan garantien opphøre.

Følg instruksjonene for montering av ABAX6s i ditt kjøretøy:


Last ned EU Declaration of conformity

EU Declaration 04.03.21