Knowledge base > Installation guides > ABAX6S

ABAX6S - Køretøj

INDEKS


Installationsvejledning

ABAX Triplog-enhed

ABAX Triplog-enheden er designet til at være en nem totrådet installation, som kan monteres på 10 minutter. I sin standardkonfiguration består den af en antenne inden i en kompakt sort kasse med en rødt positiv konnektor og en sort negativ konnektor samt 1,5 meter kabel. En tredje gul ledning og konnektor kan bruges til andre digitale tilslutninger.

Enheden kræver strøm fra en konstant 12V- eller 24V-strømkilde, såsom et bilbatteri eller et startkabelpunkt. Tilslutning til en ikke-permanent strømforsyning kan hindre enheden i at fungere korrekt. Hvor en permanent forsyning ikke er tilgængelig, for eksempel på nogle eldrevne motorcykler, skal strømmen tages fra en forsyning, der er permanent, når køretøjet er i brug.

Det er kundens ansvar at sørge for, at enheden monteres korrekt. ABAX dækker ikke omkostninger til erstatning eller udbytning af en enhed, som er defekt som følge af forkert installation. Undladelse af at montere enheden i overensstemmelse med ABAX-retningslinjerne kan også gøre din livstidsgaranti ugyldig.

Tekniske data for ABAX6S:

 • Dimensioner: 32 x 66 x 19 mm
 • Vægt: 97 g
 • Vandresistent: IP69K
 • Temperaturresistent: (-20 °C til +60 °C)
 • Sensorer: Selvdiagnosticering, accelerometer og batteritest
 • Positionering af GPS og GSM
 • Livstidsgaranti
 • Nem installation

GPS- og GSM-signalstyrke

GPS- og GSM-signaler hæmmes af metal. Derfor må enheden ikke installeres i en position, hvor en metalgenstand fra køretøjet kan påvirke signalstyrken.

For at kunne fungere effektivt og oprette forbindelse til GPS-satellitter kræver enheden en konstant fri kommunikationslinje. Enheden fungerer effektivt, når den dækkes af ikke-metalliske materialer, såsom plastik eller glas, men man skal undgå, at den dækkes af metalflader for at sikre, at disse ikke kan interferere med enheden og påvirke signalstyrken.

Ca. 95 % af alle kundeservicehenvendelser om et dårligt signal skyldes interferens fra metaldele.

Petter Skaug – Customer Service Director

Forrudeinstallation

 • Rens området med den medfølgende renseserviet, og brug køkkenrulle til at tørre efter med.  En våd rude ødelægger klæbepuden.
 • Inden monteringen skal man sørge for, at enheden ikke er i vejen for vinduesviskerne.
 • Før kablet under motorhjelmen for at sikre, at den ikke kommer i klemme. Tilslut den røde ledning til den positive pol på bilbatteriet. Tilslut den sorte ledning til den negative pol på bilbatteriet. Sikringen sidder på den røde (positive) ledning. Du må aldrig udskifte med sikringer, der har andre værdier, end dem der er angivet på produktmærkatet.
 • Hvis enheden modtager strøm vil LED-lampen blinke hurtigt rødt, og derefter blinke 2x rødt, 2x grønt og 1x blåt. Når opstarten er færdig, vil LED-lampen stoppe med at blinke.
 • Sørg for at notere køretøjets registreringsnummer, kilometertal og den tilknyttede chauffør. Giv disse oplysninger til din administrator sammen med enhedernes serial-nummer, som er angivet på kassen.


Skjult udvendig installation

Af praktiske, æstetiske eller sikkerhedsmæssige formål foretrækker nogle kunder en skjult installation.

Dette er muligt, men enheden må ikke monteres under metal, da dette kan interferere med GPS-signalstyrken. Som hovedregel er det bedste sted under scuttle-panelet af plastik.

 • Fastslå det bedste monteringssted.
 • Rens området med den medfølgende renseserviet, og brug køkkenrulle til at tørre efter med. En våd rude ødelægger klæbepuden.
 • Før kablet under motorhjelmen for at sikre, at det ikke kommer i klemme. Tilslut den røde ledning til den positive pol på bilbatteriet. Tilslut den sorte ledning til den negative pol på bilbatteriet. Sikringen sidder på den røde (positive) ledning. Du må aldrig udskifte med sikringer, der har andre værdier, end dem der er angivet på produktmærkatet.
 • Hvis enheden modtager strøm vil LED-lampen blinke i nogen tid. Når opstarten er færdig, vil LED-lampen stoppe med at blinke.
 • Sørg for at notere køretøjets registreringsnummer, kilometertal og den tilknyttede chauffør. Giv disse oplysninger til din administrator sammen med enhedernes ANS-nummer, som er angivet på kassen.


Skjult indvendig installation (batteri i kabinen)

Når batteriet ikke sidder under motorhjelmen, er der mulighed for at skjule enheden indeni køretøjet. Husk, at enheden ikke må monteres under metal, da dette kan interferere med GPS-signalets styrke. Gode steder omfatter ovenpå instrumentbrættet, inden i A-søjlen eller inden i instrumentbrættet (den skal anbringes så højt som muligt for at opnå det bedst mulige signal).

 • Fastslå det bedste monteringssted.
 • Rens området med den medfølgende renseserviet, og brug køkkenrulle til at tørre efter med.  En våd rude ødelægger klæbepuden.
 • Før kablet under motorhjelmen for at sikre, at det ikke kommer i klemme. Tilslut den røde ledning til den positive pol på bilbatteriet. Tilslut den sorte ledning til den negative pol på bilbatteriet. Sikringen sidder på den røde (positive) ledning. Du må aldrig udskifte med sikringer, der har andre værdier, end dem der er angivet på produktmærkatet.
 • Hvis enheden modtager strøm vil LED-lampen blinke i nogen tid. Når opstarten er færdig, har LED-lampen en lavere blinkfrekvens.
 • Sørg for at notere køretøjets registreringsnummer, kilometertal og den tilknyttede chauffør. Giv disse oplysninger til din administrator sammen med enhedernes ANS-nummer, som er angivet på kassen.

Hent installationsvejledning som PDF

TL - Advanced Installation v1.3


Installation ved utilgængeligt batteri

Hvis køretøjets batteri er utilgængeligt, kan startkabelpunkterne eller sikringskasserne under motorhjelmen bruges til at føre strøm til enheden. Dette kræver, at enheden jordes et eller andet sted på køretøjet, så som en jordstuds eller møtrik på karosseriet.


Installation af ABAX6S-enheden i elbiler


Reset af ABAX6S-enheden

For at resette ABAX6S-enheden kan du bruge magnetpinden, der er fastgjort til ledningen. Du kan også bruge en anden magnet. Hold magneten ovenpå enheden i ca. 3 sekunder. Vent, indtil den lyser rødt to gange, og enheden genstarter. Derefter lyser enheden grønt for GPS, blåt for Bluetooth og rødt for GSM. Se videoen herunder for trin-for-trin instruktioner.


Installation i forskjellige typer køretøjer:

Følg venligst instruktionerne, ved installation af ABAX6S i dit køretøj


Hent EU Declaration of conformity

EU Declaration 04.03.21