Instellingen rittenoverzicht bestuurder (tabbladRittenoverzicht)

  • Open het menu 'Bestuurders': https://abax.cloud/central/drivers/ of zoek het op via 'Beheerder > Bestuurders'.
  • Selecteer de bestuurder uit de lijst.
  • Selecteer het tabblad 'Rittenoverzicht'.
  • Dit tabblad geeft een overzicht van de vergoedingen van de bestuurder, de specifieke instellingen van het rittenoverzicht  en zijn werkuren.
  • Werkuren kunnen gewijzigd worden via ‘Beheerder > Werkuren’.