De gegevens van een voertuig toevoegen of bewerken (tabbladGegevens)

  • Open het menu 'Voertuigen': https://abax.cloud/central/assets/vehicles of zoek het op via 'Beheerder > Voertuigen'.

  • De lijst toont u een overzicht van alle voertuigen op uw account.

  • U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen te klikken of op het tandwieltje in de rechterbovenhoek klikken om de kolommen en hun volgorde te wijzigen.

 

  • Wanneer u een nieuw voertuig toevoegt, klikt u op een rij die alleen de 'ABAX S/N' heeft en voegt u de gegevens van het voertuig toe. Zorg ervoor dat het voertuig waarop de unit is geïnstalleerd en de ABAX S/N overeenkomen.
  • Voeg zoveel mogelijk gegevens toe, niet alleen op het tabblad 'Gegevens', maar op alle tabbladen.Hoe meer informatie u toevoegt, hoe meer u het systeem voor u kan laten werken.
  • U kunt de informatie die u aan dit menu toevoegt op elk gewenst moment bewerken.