Knowledge base > Installation guides > ABAX RFID

ABAX RFID

For å opptre i henhold til skattereglene er det viktig at hver tur som kjøres er tilknyttet en fører. I mange bedrifter har man en rekke biler som deles av de ansatte, og de ansatte bytter bil til stadighet. I disse tilfellene har ABAX en tjeneste som kan hjelpe deg med å holde oversikten over turer og fører, nemlig ABAX Driver ID.  

Med ABAX Driver ID monterer man en RFID-leser, som brukes av føreren, til å logge på bilen. Når en fører er logget på bilen, vil en administrator kunne ta ut korrekt og verdifull data som hjelper til med å holde orden på bilparken, kartene, føreratferd og rapporter – som igjen støtter din bedrift med å opptre i henhold til skattekravene.

RFID 1
RFID 1
RFID 2

Hvordan montere, logge på og nullstille en RFID1-leser i et kjøretøy

Selve leseren festes på innsiden av bilen med dobbeltsidig tape, og kommuniserer trådløst med ABAX-enheten. Leseren kommuniserer kun med ABAX4/ABAX5, og ikke de eldre kjørebokmodellene. Det er viktig at RFID1-leseren monteres så nær ABAX Triplog enheten som mulig, og maksimalt 70 cm unna.

Når en ansatt skal logge seg på trykker man ID-kortet eller brikken mot “press” knappen på RFID1-leseren. En pipelyd og et grønt lys indikerer at man har logget på riktig. 

For å manuelt logge av kjøretøyet, trykk på den blå “X”-knappen. En pipelyd og et rødt lys indikerer at man har logget av riktig. 

Føreren er automatisk logget på inntil det logges av manuelt, (ved å trykk på den turkise “X”-knappen eller i appen) eller inntil en annen fører logger seg på.  


Hvordan montere, logge på og nullstille en RFID2-leser i et kjøretøy. 

Selve leseren festes på innsiden av bilen med dobbeltsidig tape, og kommuniserer trådløst med ABAX-enheten. Leseren kommuniserer med ABAX5 og ABAX6s. 

Når en ansatt skal logge seg på drar man ID-kortet eller brikken over ABAX-logoen på RFID-leseren. En pipelyd og et grønt lys indikerer at man har logget på riktig.  

For å manuelt logge av kjøretøyet, trykk på den blå “X”-knappen. En pipelyd og et rødt lys indikerer at man har logget av riktig. 

Føreren er automatisk logget på inntil det logges av manuelt, (ved å trykk på den “X”-knappen eller i appen) eller inntil en annen fører logger seg på.

How to mount and log on to ABAX Driver ID
How to reset ABAX Driver ID