Knowledge base > Installation guides > ABAX6S Kjøretøy

ABAX6U - Kjøretøy

Installasjonsguide

ABAX USB-C sporingsenhet med GPS

IoT-verktøyet ABAX6U er ideell for midlertidig overvåking av alle typer kjøretøy, varebiler, tunge maskiner og verdifulle mobile eiendeler og er laget for raskt å gi avkastning på investeringen. Den bærebare sporingsenheten med GPS legger til rette for enkel, midlertidig sporing for å sikre økt driftseffektivitet og gjenfinning av eiendeler.

ABAX6U kan bli brukt for kjøregodtgjørelse eller som et nav for å spore alle verktøyene dine med ABAX MINI2.

Bærebar USB-C

ABAX6U tekniske spesifikasjoner:

 • Mål: 32x56x15.5mm
 • Vekt: 26g
 • Driftstemperatur: -20°C til +60°C
 • Forsyningsspenning: 5 V / 1 A USB C- til USB A-plugg
 • Sensorer: Gyro, GNSS og akselerometer
 • GPS- og GSM-posisjoner
 • Livstidsgaranti
 • Enkel å bytte mellom kjøretøy

GPS- og GSM-signalstyrke

GPS og GSM-signaler blir hemmet av metall, og enheten burde derfor ikke monteres på steder hvor metallet på kjøretøyet kan forstyrre signalstyrken.

Det avanserte posisjoneringssystemet mottar data samtidig fra flere uavhengige satellittsystemer, herunder de globale navigasjonssatellittsystemene GPS, Glonass, Galileo og BeiDou


Å installere ABAX6U kunne ikke vært enklere. Sett enheten inn i en USB-port kjøretøyets dashbord, eller bruk 12V adapteren for å sette den inn i en stikkontakt – deretter vil du være klar for å spore hver eneste kilometer.

Installasjon

 • ABAX6U er enkel å montere og klar til bruk men enheten kommer med ca. 50% batterinivå og må derfor lades.
 • Finn en USB-port som er strategisk plassert og benytt den medfølgende kabelen.
 • Hvis du ikke har en USB-tilgang i kjøretøyet, kan du benytte 12V adapteren som følger med i pakningen.
 • Bruk ledningen som følger med i pakningen. Enheten er ikke typegodkjent, og garantien vil derfor ikke gjelde hvis du bruker en annen type ledning.
 • ABAX6U er trådløs, men vi anbefaler at du har enheten tilkoblet til en strømkilde med 12V for å forsikre deg om at alle turer spores.

Lading

 • Enheten kommer med 50% batteriladenivå
 • Enheten lader når den er står i USB-tilgangen eller med 12V adapteren
 • Ladetid er ca. 2 timer fra 0 til 100 %
 • Vi anbefaler at du har din USB6U tilkoblet til strøm hele tiden for å forsikre deg om at alle kilometer spores
 • Batterikapasitet er 200 mAh / 740 mWh

Download EU Declaration of conformity

EU Declaration 04.03.21