Locatie zoeken

Met locatie zoeken  kunt u alle voertuigbewegingen in een gemarkeerd gebied gedurende een bepaald tijdsbestek opnieuw afspelen. Een beheerder kan de informatie gebruiken voor routebeheer of om te controleren of een voertuig op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats was.

  • Open het menu 'Locatie zoeken': https://abax.cloud/central/spot/ of vind het via 'Rittenoverzicht > Locatie zoeken'.
  • Plaats de gemarkeerde cirkel boven het gebied dat u wilt controleren – Om u te helpen, kunt u de rode marker gebruiken om de cirkel te slepen en de zwarte markers aan weerszijden om de grootte van het gemarkeerde gebied aan te passen.
  • Eenmaal gepositioneerd, kiest u de datum in de linkerbovenhoek – u kunt uw resultaten ook verfijnen door het zoekveld te gebruiken.
  • Als u klaar bent, klikt u op de knop 'Zoeken'. Als u in een groot gebied zoekt, kan het enkele minuten duren voordat uw resultaten zijn geladen.
Vehicle Spot Search Screenshot
  • Uw resultaten tonen de route van alle voertuigen in het gemarkeerde gebied tijdens uw ingestelde werkuren.
  • Klik op het afspeelsymbool om de dag af te spelen - u kunt op elk moment pauzeren en opnieuw afspelen.
  • Als u uw resultaten verder wilt verfijnen, probeer dan voertuigen te verwijderen met de 'x' in het venster 'gekozen voertuig' of door de tijdschuifregelaar aan te passen. Als u echter de datum of het gemarkeerde gebied moet wijzigen, moet u de zoekopdracht opnieuw starten.
  • Als u de pagina locatie zoeken verlaat, worden de zoekcriteria gereset.