Ingediende rittenoverzichten

Ingezonden rittenoverzichten bevatten een database van alle historische digitale kilometerdeclaraties (rittenoverzichten). De rapporten worden maximaal zes jaar bewaard, conform voorwaarden van de Belastingdienst.

  • Open het menu 'Ingediende Ritten': https://abax.cloud/central/triplog-claims/submitted-triplogs of zoek het op via 'Rittenoverzicht > Ingediende Ritten.
  • Op de lijst staan alle bestuurders die hun rittenoverzicht hebben ingediend.
  • Als u op een bestuurder in de tabel klikt, worden hun gegevens uitgevouwen en wordt een lijst met al hun ingediende rittenoverzichten weergegeven.
  • Als u op een specifiek ingediend rittenoverzicht klikt, wordt meer informatie weergegeven, waaronder declaratiegegevens, zakelijke kilometervergoedingen en een ritlijst.
  • U kunt printen als PDF.